Quy trình dự án kiến trúc

QUY TRÌNH CHUYÊN NGHIỆP MỘT DỰ ÁN TƯ VẤN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC
Tùy vào qui mô, tính chất  và yêu cầu của dự án, APA sẽ điều chỉnh, chi tiết sâu hơn hay gộp chung, lược bớt các bước. Mục đích có được một qui trình tư vấn thiết kế uyển chuyển, linh động nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu về thời gian và chi phí

Bước 1: Thiết kế ‎ ý tưởng
Điểm xuất phát của một dự án
Lập nhiệm vụ thiết kế, phân tích dự án, phác thảo ý tưởng. Ý tưởng thiết kế được thể hiện qua phối cảnh, bản vẽ phác thảo hoặc mô hình nghiên cứu.
Thông qua công tác khảo sát, thu thập thông tin và phỏng vấn, chúng tôi tập hợp các dữ liệu ban đầu cần thiết của dự án. Mỗi dự án đều có đặc điểm khác nhau và vì vậy nắm vững các yêu cầu, kỳ vọng của khách hàng cho dự án của mình là điều rất quan trọng.

Bước 2: Thiết kế sơ bộ
Sơ phác về một dự án.
Dựa trên các thông tin thu thập và phân tích từ bước trên, một bộ bản vẽ thiết kế sơ phác thoả mãn các yêu cầu và mục tiêu được xác định  trong nhiệm vụ thiết kế. Sơ phác này sẽ được chỉnh sửa cho đến khi đạt được sự thống nhất giữa các bên như một giải pháp tối ưu. Hồ sơ thiết kế sơ bộ sẽ bao gồm tất cả các bản vẽ, hồ sơ và thông số kỹ thuật trong giai đoạn nghiên cứu sơ bộ. Các hạng mục cơ bản bao gồm:
Thiết kế phương án mặt bằng tổng thể, đưa ra phương án chọn
Nghiên cứu thiết kế hệ thống giao thông
Phương án bản vẽ mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt sơ bộ các công trình
Nghiên cứu thiết kế phối cảnh công trình

Bước 3: Thiết kế cơ sở
Phát triển ý tưởng.
Trong giai đoạn này, kiến trúc sư dự án sẽ kết hợp với các tư vấn chuyên môn khác để triển khai thiết kế các ý tưởng, các chi tiết và hệ thống công trình.
Hồ sơ thiết kế cơ sở sẽ bao gồm tất cả các bản vẽ, hồ sơ và thông số kỹ thuật trong giai đoạn nghiên cứu thiết kế sơ bộ. Các hạng mục cơ bản bao gồm:
Thuyết minh thiết kế cơ sở
Bản vẽ thiết kế cơ sở:
Bản vẽ mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt
Bản vẽ phối cảnh
Phương án thiết kế kết cấu công trình, phân tích đưa ra phương án lựa chọn
Phương án thiết kế, sơ đồ nguyên lý cho hệ thống kỹ thuật công trình
Lập khái toán khối lượng và chi phí giá trị công trình
Lập hồ sơ thỏa thuận phòng cháy chữa cháy
Lập hồ sơ thỏa thuận bảo vệ môi trường
Lập hồ sơ thỏa thuận độ cao công trình (đối với công trình cao tầng trên 60m)
Các hồ sơ thỏa thuận khác (nếu cần thiết): thỏa thuận về sử dụng hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài công trình, thỏa thuận về an toàn vận hành công trình ngầm…

Bước 4: Thiết kế kỹ thuật
Các bản vẽ khai triển kỹ thuật
Chúng tôi sẽ nghiên cứu thiết kế chi tiết các hạng mục dựa trên Thiết Kế Cơ Sở được phê duyệt và theo yêu cầu của Chủ Đầu Tư. Hồ sơ triển khai thiết kế sẽ bao gồm các bản vẽ, thuyết minh và thông số kỹ thuật trong giai đoạn thiết kế chi tiết.
Các hạng mục cơ bản bao gồm:
Bản vẽ thể hiện các nội dung sau:
Mặt bằng tổng thể chi tiết, mặt bằng giao thông.
Mặt bằng toàn bộ công trình, mặt cắt, các mặt đứng và phối cảnh công trình.
Thể hiện chi tiết các ý đồ thiết kế cho các hạng mục kiến trúc và chi tiết kiến trúc.
Lên phương án chi tiết và giải pháp tính toán cho toàn bộ hệ thống kết cấu công trình. Thể hiện và tính toán các chi tiết và ý đồ thiết kế kết cấu công trình, đưa ra các chi tiết điển hình.
 Thể hiện và tính toán các chi tiết cho toàn bộ hệ thống kỹ thuật.
Thuyết minh thiết kế kỹ thuật
Dự toán khối lượng

Bước 5: Hồ sơ thiết kế thi công
Các bản vẽ khai triển kỹ thuật phục vụ cho công tác thi công xây lắp.
Chúng tôi lập và thiết kế các hạng mục thiết kế thi công theo sự thống nhất với Chủ Đầu Tư. Hồ sơ thiết kế thi công sẽ bao gồm tất cả các bản vẽ, hồ sơ và thông số kỹ thuật trong giai đoạn nghiên cứu thiết kế thi công. Các hạng mục cơ bản bao gồm:
‐ Thuyết minh tính toán, chỉ dẫn kỹ thuật giải thích đầy đủ các nội dung mà bản vẽ không thể hiện được để người trực tiếp thi công xây dựng thực hiện đúng thiết kế.
‐ Bản vẽ thể hiện rõ để giám sát thi công, kiểm tra khối lượng xây dựng, thiết bị chi tiết tất cả các bộ phận của công trình; các cấu tạo với đầy đủ các kích thước, vật liệu và thông số kỹ thuật để thi công chính xác và đủ các điều kiện để lập dự toán thi công xây dựng công trình. 
Thiết kế thi công phần kiến trúc
Thiết kế thi công phần kết cấu công trình, bao gồm:
Thiết kế móng, lên phương án thử nghiệm và chọn giải pháp móng
Thiết kế chi tiết kỹ thuật kết cấu công trình
Thiết kế hệ thống kỹ thuật, bao gồm các hạng mục cơ bản như sau:
Thiết kế chi tiết kỹ thuật hệ thống cơ điện, chống sét
Hệ thống cấp thoát nước công trình
Thiết kế hệ thống thông gió và điều hòa không khí
Hệ thống thang máy
Hệ thống an ninh bảo vệ
Hệ thống báo cháy, chữa cháy
Giai đoạn này hoàn tất tiến trình thiết kế và xuất bản các bản vẽ và thông số kỹ thuật thi công phục vụ cho thi công công trình.
Bước 6: Giám sát tác giả
Để chắc chắn rằng công trình được xây dựng chính xác theo bản vẽ thi công phát hành, chúng tôi sẽ có chuyên gia phụ trách theo dõi trong suốt quá trình thi công bao gồm:
Giám sát chất lượng công trình theo bản vẽ của đơn vị thiết kế
Giải đáp các thắc mắc về nội dung bản vẽ trong quá trình thi công
Tham gia các buổi họp theo lịch tại văn phòng đơn vị thiết kế hoặc tại công trường.
Chỉnh sửa những chi tiết nhỏ nếu vẫn nằm trong giới hạn thiết kế cho phép để phù
hợp với vật liệu hoặc biện pháp thi công cập nhật của đơn vị thi công.
Cùng chủ đầu tư tiến hành kiểm tra các hạng mục thi công lớn trước khi đơn vị thi công tiến hành giai đoạn thi công kế tiếp.
Ký nhận các biên bản nghiệm thu các hạng mục thi công phù hợp với thiết kế và ký nhận hồ sơ hoàn công.