Vị Trí Khu Đất:

   Lý Thường Kiệt Đường 52, Đường Số 3

Chức Năng:

   Trường Tiểu Học

Diện Tích Khu Đất:

   2700 (m2)

Diện Tích Xây Dựng:

   1200 (m2)

Mật Độ Xây Dựng:

   48,5 (%)

Tổng Diện Tích Sàn:

   7490 (m2) = 1200 (m2) x 5 + 290

Hệ Số Sử Dụng Đất:

   2.68 = 7490 / 2700

Chiều Cao:

   21,6 (m) = 3,6m x 6