ThacoReal Building

LOCATION

SIZE

Phương án dự thi thiết kế tòa nhà văn phòng với yêu cầu giải pháp thiết kế phải tối đa hóa diện tích sử dụng, có đường nét kiến trúc mạnh mẽ, đẹp và khác biệt. Vị trí tòa nhà có yêu cầu rất khó về các chỉ tiêu qui hoạch với độ lùi bắt buộc của các tầng

Design : APA Team