Hoạt động và sự kiện APA

 

TẤT NIÊN APA 2022

 

 

 

 

 

 

COMPANY TRIP PHÚ QUÝ

 

 

 

 

TẤT NIÊN APA 2021

 

 

 

GIÁNH SINH APA 2021

 

 

TẤT NIÊN APA 2020

 

 

 

SINH NHẬT APA LẦN 14

 

TẤT NIÊN 2019 APA

 

 

NGHỈ DƯỠNG TẠI HỒ TRÀM 2019

 

 

TẤT NIÊN 2018

 

 

 

 

NOEL 2018

 

 

 

 

ĐÀ LẠT 2018

 

 

 

 

TẤT NIÊN 2016 APA

 

NOEL 2016 APA

 

SINH NHẬT APA LẦN 10

 

TẤT NIÊN 2015

 

SINH NHẬT APA 2014

 

TẤT NIÊN NĂM 2013

 

TẬP HUẤN TẠI MŨI NÉ NĂM 2013

 

SINH NHẬT APA 2013

 

TỪ THIỆN TẠI CỦ CHI

 

TẤT NIÊN NĂM 2012

 

SINH NHẬT APA 2012

 

NGHĨ DƯỠNG TẠI RESORT TROPICANA NĂM 2012

 

TẤT NIÊN NĂM 2011

 

NOEL NĂM 2011

 

TẬP HUẤN TẠI VỊNH NINH CHỮ NĂM 2011

 

TIỆC TẤT NIÊN NĂM 2010

 

NGHỈ DƯỠNG TẠI HANA BEACH RESORT NĂM 2010

 

TIỆC TẤT NIÊN NĂM 2009

 

NGHỈ DƯỠNG TẠI NHA TRANG NĂM 2009

 

TIỆC TẤT NIÊN NĂM 2008

 

NGHỈ DƯỠNG TẠI LONG HẢI NĂM 2008

 

TIỆC TẤT NIÊN NĂM 2007

 

NGHỈ DƯỠNG TẠI ÁNH DƯƠNG RESORT NĂM 2007

 

TIỆC TẤT NIÊN NĂM 2006

 

Tổng quan

Tổng quan

Dịch vụ

Dịch vụ

Khách hàng

Khách hàng

Hình ảnh Công ty

Hình ảnh Công ty